Lokaltrafikk

Kollitaxi Stjørdal - Trondheim - Stjørdal hver dag 10:00 - 14:00
Frode Engberg
Telefon: 74 82 95 50/917 39732 Mail: frode@mntas.no
KG: TRONDHEIM / STJØRDAL


0-49 142,-

50-99 150,-

100-199 193,-

200-299 235,-

300-399 295,-

400-499 352

500-599 400,-

600-699 445,-

700-799 490,-

800-899 540,-

900-999 575,-

1000-1499 660,-

1500-1999 703,-


+ pr tonn

299,-