Økonomi

Randi Sutterø Bye
Telefon 74 82 95 50 | randi@mntas.no
Mobil arbeid 915 29352
Randi har vært med siden oppstarten i 1987 og hatt ansvaret for regnskapet hele tiden.