Kontaktinformasjon

Midt-Norsk Transport AS

Sutterøygata 17, 7502 STJØRDAL
Tlf.: 74 82 95 50
Fax: 74 82 95 60
E-post: post@mntas.no