Sørover

Jan Weiseth er befrakter med ansvar for returtransport for bilene som går nordover til Troms og Finnmark. Har også ansvar for transport til og fra Sør-Norge og Sverige.Omlasting ved vår terminal på Sutterøy. Her har vi også lager. På vår terminal finnes truck for effektivt å kunne ta unna på travle dager. Terminalen er ubemannet.

Kontakt: jan@mntas.no
Telefon: 74 82 95 50
Mob.: 917 39734